Nrd Headquarters Jabatan Pendaftaran Negara

Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya Kementerian Dalam Negeri No 20 Persiaran Perdana Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

Source/sumber : http://www.jpn.gov.my/en/contact-us/

Nrd Branches Jabatan Pendaftaran Negara

Utc Wilayah Persekutuan Labuan Address Jabatan Pendaftaran Negara Utc Wilayah Persekutuan Labuan Aras 2 Bangunan Utc Pasar Sentral Wp Labuan 87000 Wilayah

Source/sumber : http://www.jpn.gov.my/en/nrd-branches/